Honitba Bažantnice

Honitba Bažantnice se  nachází v oblasti Náhorní tepelské plošiny západně od města Toužim směrem na Mariánské Lázně a znalci hovoří o Bažantnici jako o atraktivní honitbě se zachovalou přírodou,kde bylo se zvěří vždy rozumě  hospodařeno. Rozloha činí 1227 ha.  Lesní půdy je 664 ha, zemědělská půda 495 ha, vodní plocha 36 ha, zbytek ostatní pozemky o výměře 32 ha. Vlastníkem  jsou LČR státní podnik. Honitba je od roku 2013 pronajata MS Bažantnice, toto MS zde historicky hospodaří mnoho desítek let.V okolí  má MS Bažantnice dobrou pověst  a  dodržováním mysliveckých tradic je MS pověstné. Samotná honitba se rozkládá v nadmořské výšce 620 – 700 m. Klimaticky se jedná o náročné podmínky. Průměrná roční  teplota  6,1 °C a úhrn ročních srážek činí 605 mm.

Ze zvěře spárkaté zde dominuje jelen sika, jehož odstřel číní 80 ks, mufloní zvěř je v posledních letech zvěří stálou a odstřel se pohybuje ročně 10 ks. Černá zvěř je zvěří normovanou  a odstřel se pohybuje do 40 kusů ročně. Zvěř srnčí v současné době nedosahuje normovaných stavů.

Drobná zvěř tedy zajíc, je na stavech jako v celé republice , tedy nedosahuje normovaných stavů. Drobnou zvěř nahrazujeme kachnou divokou,s jejíž odchovem jsme získali zkušenosti již od počátku osmdesátých let. V současné době jsme v odchovu započali s  vypouštěním dospělých kachen a tento způsob se zdá jako nejlepší.